Rugklachten en het Dorsano concept

Rugklachten Rugklachten is een verzamelnaam voor bijvoorbeeld spit spierverrekking, artrose (slijtage), hernia en ischias .

Rugklachten kunnen zich op verschillende manieren uiten. Soms is er sprake van pijn of pijnscheuten, maar het kan ook een tintelend, prikkend of doof/slapend gevoel betreffen. Soms gaat het om een constante pijn op één vaste plek, soms is de pijn meer verspreid over rug, benen of billen.

Het hoeft echter niet alleen pijn te zijn waardoor rugklachten zich manifesteren, stijfheid zonder pijn is ook een rugklacht.

Rugklachten; de oorzaken

In de meeste gevallen is de oorzaak tamelijk onschuldig en gaan rugklachten ook vanzelf weer over. Vaak is er sprake van overbelasting of een verkeerde beweging. Wie zich niet bewust is van een slechte houding bij het zitten, staan of liggen, kan al snel last van rugklachten krijgen. Vooral in de onderrug is pijn meestal het gevolg van een slechte houding of een verkeerde beweging. Vaak wordt pijn vooraf gegaan door een periode van stijfheid.

Tot de risicofactoren behoren verscheidene soorten lichamelijke arbeid, waaronder die van verpleegkundige of een bouwvakker. Maar het komt ook voor dat er geen directe aanleiding is en dat de rugklacht geleidelijk komt opzetten zonder aantoonbare oorzaak. Zwaar tillen of een verkeerde beweging kan spierkramp of verrekking van een van de spieren of pezen tot gevolg hebben.

Een ander bekend probleem is een hernia. Hierbij is de taaie, elastische buitenlaag van een tussenwervelschijf eschadigd en kan de zachte kern naar buiten puilen. Er ontstaat druk op de naar buiten tredende zenuw en dit veroorzaakt een naar het been uitstralende pijn zoals bij ischias gevoelloosheid en verlammingsverschijnselen.

Het goed bepalen wat de precieze oorzaak is van de rugklacht is erg belangrijk om een succesvol herstel te bevorderen. Om te bepalen wat de precieze oorzaak is van de rugklachten gebruikt Dorsano naast het normale lichamelijk onderzoek ook de Medi Mouse scan en de Back-check . Door middel van deze twee onderzoek methodes wordt de beweeglijkheid van de wervelkolom als ook de kracht en krachtsverdeling van de rompspieren in beeld gebracht.

Op basis hiervan wordt er een DorSano behandelplan opgesteld om uw rugklacht te verhelpen.